Dizajn na računaluKolegiji koje mogu pregledati svi gosti

CRMM - Prijemni ured

U prijamnom uredu bilježimo protokol ulaznih događaja: ulaznih dokumenata, faktura, telefonskih poziva, druge prispjele pošte i faxova.


  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
CRMM - Skladišno poslovanje
  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
Carpio T - Analiza stavaka troškovnika
  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)
Računovodstvo - Rad sa fakturama
  • Postojeći studenti: Nijedan student nije upisan u ovaj e-kolegij (za sada)