Školovanje na Carpio Web Akademiji

Prateći svjetske trendove školovanje vršimo putem e-learninga. Problemi koji su nas naveli na razvijanje ovog pristupa školovanju su troškovi samog školovanja, praćenje implementacije sustava i školovanje udaljenih lokacija.

Školovanje se odvija na Carpio Web Akademiji (CWA) gdje se tvrtke educiraju metodom Ubrzanog Usvajanja Znanja (UUZ). Tijekom školovanja na Carpio Akademiji, tvrtka ima stručnu osobu koja aktivno prati školovanje i dostupna je korisniku u vezi svih pitanja vezanih za školovanje i samu CWA. Dodatno možemo organizirati webinare na kojima je moguće u direktnoj komunikaciji sa našim stručnjacima pojasniti sve nejasnoće.

Otvorili smo vrata naše Carpio Web Akademija kao jedinstveno multimedijsko mjesto...

 • gdje je dostupna pomoć klijentima od 0 do 24 sata na dan
 • koje predstavlja jedinstveni alat
  • kojim naša tvrtka omogućava najkvalitetniju komunikaciju u procesu implementacije i školovanja klijenta Carpio ERP sustava
  • potpuno individualiziranog, kontinuiranog pristupa i praćenja svakog sudionika školovanja od strane svih sudionika procesa implementacije bez obzira na njihovu lokaciju u svijetu (uz uvjet da imaju pristup internetu)
  • za mjerenje brzine, dubine i širine školovanja pojedinaca po zahtjevima unutar tvrtke.
 • na kojem se nalaze
  • svi edukacijski materijali vezani uz Carpio ERP sustav (priručnici, animacije i video animacije),
  • odgovori na većinu pitanja korisnika koji rade ili počinju raditi sa Carpio ERP sustavom,
  • dodatne informacije i iskustva vezana uz određene funkcije Carpio ERP sustava u obliku wikija i foruma.

Carpio Web Akademija je razvijana sa Moodle alatom te s timom stručnjaka raznih profila u periodu od više od 2 godine.

Na Akademiji je ukupno 548 materijala od kojih je 164 resursa (koji odgovaraju priručniku), 44 animacije i 340 video predavanja. Slika pokazuje udio materijala na Carpio akademiji, te se vidi da je 62% materijala su video predavanja, 30% su resursi i 8% animacije.

Akademija ima banku pitanja od više od 5.500 pitanja koja pokrivaju sve osnovne postupke, specifičnosti i ekrane potrebne da bi ispitalo potrebno znanje za savladavanje svih uloga.

CWA_materijaliDodatno, naša tvrtka organizira i popularne Webinare kao dodatnu pomoć. Školovanje putem CWA započeli smo 2010 godine. Od tada je na akademiji doškolovano više od 200 polaznika različitih poslovnih i edukacijskih profila u nekoliko tvrtki različitih veličina.

Jednostavnim sloganom dostupnost svima, svuda i u svakom trenutku CWA je osmišljena da bi svaki njeni korisnik mogao doći do materijala koji su mu potrebni upravo u onom trenutku kada su mu potrebni bez obzira gdje se nalazi.


O metodi Ubrzanog Usvajanja Znanja (UUZ)

Metoda UUZ je metoda edukacije razvijena u našoj tvrtci da bi zadovoljila posebne zahtjeve klijenta, kao što su brz i jednostavan pristup školovanju i implementaciji sustava, te precizno praćenje edukacije na individualnom nivou, a samim tim i implementacije sustava.

CWA_trajanje

Posebnost ove metode edukacije je da ona zahtjeva da čovjek koji se educira, radi paralelno u Carpio ERP sustavu na testnim podacima. Prvi upisi u bazu se rade odmah pri početku edukacije, odnosno prvog kolegija. Druga posebnost je kratko trajanje edukacije. Za jedan kolegij je predviđeno trajanje od jednog tjedna pa je maksimalno trajanje školovanja a time i implementacije do 8 tjedana. To znači ukoliko čovjek prođe i položi sve predviđene kolegije, on je sposoban samostalno obavljati svoj svakodnevni posao sa Carpio sustavom u onom vremenu koje je predviđeno edukacijom.

Akademija nudi mogućnost certifikacije po gotovim shemama poslovnih funkcija. To znači da za poslovne funkcije u poduzeću postoje već gotove odnosno pripremljene sheme školovanja.CWA_uloge

Na shemi je vidljivo da se ovom metodom može školovanje prilagoditi bilo kojem korisniku ili specifičnoj poslovnoj funkciji. U računovodstvu postoji 1 uloga koja pokriva kompletno računovodstvo, u građevinskom dijelu prikazane su dvije uloge koje je moguće modificirati, a u CRM dijelu imamo 4 uloge. Sve navedene uloge je moguće proširiti sa bilo kojim dostupnim kolegijem na CWA.

Početak edukacije je za sve polaznike u isto vrijeme bez obzira na poziciju ili funkciju u tvrtki.

Ovom metodom uspješno je educirano više od 200 polaznika različitih profila i stručne spreme.

Što dobivamo ovim načinom školovanja?

Prednosti ove edukacije u odnosu na klasične ili uobičajene načine edukacije kao što su seminari ili dolazak na lokaciju klijenta. Troškovi ovakvog školovanja su izrazito manji u odnosu na metode školovanja spomenute ranije. Ako se u obzir uzmu samo satnice koje bi klijent trebao platiti svojim ljudima da dođu na seminare ili satnice ljudima Carpia da održe školovanje kod klijenta, a ukoliko treba školovati i udaljene lokacije cijena školovanja raste sve više, jer je ili ljude potrebno dovesti na mjesto školovanja i poslati Ljude iz Carpia na udaljenu lokaciju.

Ovim pristupom riješen je problem problem izostanka s rada kao i problem početka školovanja. Bez obzira na mjesto na kojem se netko nalazi, ukoliko ima pristup internetu, u mogućnosti smo ga školovati.

Kako se nadgleda tijek školovanja pa i implementacije

UUZ metoda školovanja je bliska tzv. programiranom školovanju koji se odvija na CWA. To znači da su kolegiji koji se nalaze u ulozi koja se dodjeljuje pri početku školovanja vezani kolegiji, te se na sljedeći kolegij prelazi u samo u slučaju da se položio kolegij prije toga. Kolegij se polaže tako da se polažu ispiti koji su vezani za kolegij, da se radi sa materijalima dostupnim na kolegiju.

Težina testova i količina znanja je standardizirana, no na zahtjev klijenta to je lako promjenjivo. Testovi se rade slučajno odabranim pitanjima iz banke pitanja nekog kolegija. Broj pitanja moguće je postaviti po želji, dakle moguće je napraviti test sa 5 ili 50 pitanja ovisno o svrsi testa. Težina testa regulira se omjerom količine jednostavnih pitanja u odnosu na one složene.

Proces školovanja klijenta je daleko najvažniji faktor za uspješnu implementaciju informatičkog sustava. To školovanje mora biti personalizirano, mora biti dostupno u svakom momentu, mora biti kontinuirano i prilagođeno mogućnostima i brzini koja je primjerena pojedincu.

Pojedinac mora biti u mogućnosti odvojiti vrijeme za učenje više puta u tijeku jednog dana, po potrebi i u popodnevnim satima, po potrebi ponavljati pojedine segmente kada i koliko puta njemu odgovara, da bi solidno usvojio nove vještine.

Budući da smo među prvima koji su krenuli s takvim projektom možemo pomoći svim zainteresiranim tvrtkama i ustanovama kako bi što jednostavnije i brže uveli novi način učenja i testiranja naučenog znanja. Dajemo kompletnu podršku od uvođenje i sastavljanje materijala za edukaciju do sastavljanja pitanja i testova, jer imamo i stručan kadar profesorske struke pa možemo u tom pogledu vrlo profesionalno i na pravi način sastaviti potrebne materijale i pitanja kako bi testiranje bilo mjerodavno.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.